Hopp til hovedinnholdet

Konkurranseregler Havre-NM 2018

Følgende regler gjelder i konkurransen. Det tas forbehold om endringer i reglene. 

Hovedregler

 • Deltagere kan være enkeltbønder, grupper, foreninger, bedrifter etc. 
 • Laget med høyeste dekningsbidrag vinner. Dekningsbidrag = Avlingens verdi – dyrkingskostnader
 • Det kåres fylkesmestre i Østfold, Akershus, Hedmark, Oppland og Trøndelag. Norgesmester blir det laget med høyeste dekningsbidrag ved konvensjonell dyrking inkludert arealtilskudd. • Deltageravgiften er kr 5 000,- Antallet konkurrerende lag er minst 4 i hvert fylke. Ved færre påmeldte blir lag foreslått flyttet.
 • Fylkesmestere får kr 10 000,- i premie, og Norgesmesteren får kr 5 000,- i tillegg. 
 • Hvert lag får 4 forsøksruter på 1,6 x 8 meter som dyrkes i henhold til lagets valg av Norsk Landbruksrådgiving Nord-TrøndelagNorsk landbruksrådgiving Innlandet eller Norsk Landbruksrådgiving Øst.  
 • Dyrkingskostnader dekkes av konkurransens sponsorer.

Valgbare deler

 • Laget velger sted hvor dyrkingen skal foregå; Øsaker ved Kalnes, Hvam videregående skole, Brandval prestegård, Lena-Valle videregående skole eller Værnes prestegård
 • Sort i følge godkjent sortliste publisert før start
 • Såmengde
 • Gjødselslag også evt. flytende gjødsel men ikke husdyrgjødsel
 • Mengde og tidspunkt for gjødsling
 • Sprøytemidler og bladgjødsling i henhold til godkjent liste
 • Mengde og tidspunkt for sprøyting
 • Tidspunkt for tresking Tiltak skal være bestilt senest mandag i aktuell uke. Norsk Landbruksrådgiving tar forbehold om ledig kapasitet, spesielt i innhøstingen, da det også er mange andre forsøksfelt som skal høstes.

Avlingens verdi

 • Avlingens verdi regnes som den høyeste oppnåelige av mathavre, hestehavre og fôrhavre når frakt, tillegg og trekk er regnet med.
 • Mathavre avregnes etter pris som ved kontraktproduksjon hos Fiskå Mølle i henhold til innlevert forhåndsprøve. Pris er basispris pluss tillegg på 13, 10 eller 7 øre etter kvalitet. Fiskå Mølle anbefaler sortene Belinda eller Hurdal som erfaringsvis har gitt best kvalitet, men andre sorter kan også godkjennes.
 • Hestehavre avregnes som ved kontraktsproduksjon hos Felleskjøpet Agri, som betaler opptil 15 øre ekstra for hestehavre fra floghavrefrie bruk med levering til Steinkjer Kornsilo, Norsenteret på Kongsvinger og Eiker Mølle. 
 • Fôrhavre avregnes etter prisregime angitt i Kornguiden 2018/2019 fra Felleskjøpet Agri og etter gjeldende priser ved nærmeste kornmottak i henhold til innlevert forhåndsprøve og en rasjonell mengde. 
 • Prisene er avhengige av målprisen på havre som blir avtalt i jordbruksforhandlingene. Den var 2,50 kr/kg i 2017.
 • Avgift for markedsregulering er lik for matkorn og fôrkorn. Satsen blir bestemt av Statens Landbruksforvaltning i august 2018. 
 • Arealtilskuddene blir bestemt i jordbruksforhandlingene. I kornsesong 2015/2016 var disse kr 205,- pr dekar i sone 2 og 3 (Hvam og Brandval) og kr 240,- i sone 4-7 (Stjørdal). Arealtilskudd for økologisk landbruk regnes ikke med, da dyrkingen foregår på jord som ikke er omlagt til økologisk produksjon.

Kostnader

 • Såkorn og gjødsel i henhold til vedlagt prisliste for Felleskjøpet Agri pr 31. mars 2018 levert i storsekk. Priser er ikke oppdatert, men vil bli det før såing. 
 • Såing og gjødsling med kombisåmaskin kr 75/dekar (Leiepriser Norsk Landbruk)
 • Ekstra overgjødsling kr 12/dekar  
 • Sprøytemidler og bladgjødsel i henhold til vedlagt prisliste 
 • Kjørekostnad for sprøyting/bladgjødsling kr 16 pr dekar
 • Fraktkostnad mathavre til Fiskå Mølle er 3,5 øre/kg fra Øsaker. Det er uaktuelt å frakte mathavre fra Værnes.
 • Frakt til nærmeste kornmottak med leid traktor, henger og sjåfør settes til 0,50 øre/kg og km. Avstander fra åker til kornmottak er 5,6 km i Stjørdal, 14 km fra Brandval til Kongsvinger og 8 km i Sarpsborg. 
 • Andre kostnader settes likt for alle. Det omfatter jordarbeiding (100 kr/daa), tresking (110 kr/daa) og ugrassprøyting (15 kr/daa).

Gjødsel:

2018

 

 

Fullgjødsel 22-3-10

4,02

kr/kg

 

Fullgjødsel 25-2-6

3,74

kr/kg

 

Fullgjødsel 22-2-12

4,22

kr/kg

 

Fullgjødsel 20-4-11

4,03

kr/kg

 

Fullgjødsel 18-3-15

4,32

kr/kg

 

NPK 24-3,5-6

3,51

kr/kg

FKA import

NPK 27-3-5

3,65

kr/kg

Kun Trøndelag i FKA

Hybrid 17-4-10 (mingjøds med org matr) 

3,20

kr(kg

Ikke Trøndelag

OptiStart NP 12-23

5,80

kr/kg

 

Opti-NS 27

2,98

kr/kg

 

Opti-NK 22-12

4,02

kr/kg

 

Kalksalpeter

3,21

kr/kg

 

Urea A N46 m inhibitor

4,50

kr/kg

Ikke trøndelag

 

 

 

 

Såkorn:

 

 

 

Ringsaker

6,34

kr/kg

 

Haga

6,25

kr/kg

 

Odal

6,19

kr/kg

 

Belinda

6,09

kr/kg

 

Vinger

6,34

kr/kg

 

Gunhild

6,55

kr/kg

 

Våler

6,37

kr/kg

 

Steinar

6,42

kr/kg

 

Symhony

6,52

kr/kg

 

Galant (svensk sort) 

6,20

kr/kg 

Kun Østfold

 

 

 

 

ThermoSeed er + 0,20 kr pr kg. (ikke Galant)

 

 

 

For såkorn og gjødsel er priser oppgitt for storsekk, pr 28.2.

 

 

 

 

 

 

 

Plantevern:

 

 

 

Expres Gold

3,96

kr/g

 

Biowet klebemiddel

59,80

kr/liter

 

Ariane S

142,00

kr/liter

 

 

 

 

 

Fastac 50

675,00

kr/liter

 

Sumi Alpha

649,00

kr/liter

 

Karste

1500,00

kr/liter

 

Biscaya

950,00

kr/liter

 

 

 

 

 

Acanto Prima

334,00

kr/kg

 

Proline

800,20

kr/liter

 

Delaro

646,00

kr/liter

 

Comet Pro

492,00

kr/liter

 

Bumper

470,00

kr/liter

 

 

 

 

 

Cycocel 750

118,50

kr/liter

 

Trimaxx

464,00

kr/liter

 

Moddus Start

620,00

kr/liter

 

 

 

 

 

Mantrac

66,00

kr/liter

 

Gramitrel

51,00

kr/liter

 

Pepton

67,50

kr/kg

Ikke Trøndelag

Med forbehold om tastefeil i prisene. Andre varer kan også brukes forutsatt likt utgangspunkt for pris. Med forbehold om at forsøksringen kan skaffe varen innen rimelig tid.

Sponsorer 2018

Tidligere resultater og sortsprøvinger

Havrekalenderen

9.00-15.30 21. januar 2020

Oslo

17.00-20.00 21. januar 2020

Norske Felleskjøp, Schweigaards gate 34E, 5. etasje, Oslo

10.00 4. februar - 16.00 5. februar 2020

Quality Olavsgaard Hotell, Skedsmo

8.00-16.00 26. mars 2020
8.00-16.00 22. april 2020

Vitenparken, Ås

Developed by Aplia - Powered by eZ Publish -�Informasjonskapsler